2012 Robots

Behaalde plaats: Derde #3

Op 11-11-‘11 zijn we een nieuw carnavallennium ingegaan. Gezien het succes van de vorige verwachten wij ook dat dit carnavals millennium weer uiterst succesvol zal verlopen. Uiteraard zal dit weer gepaard gaan met de nodige ontwikkelingen, maar welke? Hoe zal de toekomst van onze optocht eruit komen te zien?!

Onze verwachting is dat robots een prominente rol in de toekomst gaan vervullen, zo ook in het carnavals leven. Echter kennen hedendaags robots geen emoties waardoor het vieren van carnaval voor hen onmogelijk is. In de toekomst zijn robots echter wel in staat om carnaval te vieren, en hoe! Om dit aan het Moeslandse volk te tonen presenteren wij dit jaar daarom de meest carnavaleske robots uit de toekomst. Dit alles onder de volgende slagzin:

“Moesland volgend jaar 55 jaar bestaan, zal het carnaval in de toekomst met Robots vergaan?”